2021-08-30 16:00:00 ---- 18.08 13:53 Help

HALUATKO MAAILMAN ÄLYKKÄIMMÄN SAIRAALAN MAAMERKKITEOKSEN TOTEUTTAJAKSI?


Hakuaika

9.8.-30.8.2021


Portfoliohaku

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) hakee pohjois-suomalaisia ammattitaiteilijoita OYS2030 maailman älykkäimmän sairaalan uudisrakennushankkeeseen.

Portfoliohaussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran voimassa olevia kilpailuohjeistuksia.


OYS2030 uuden sairaalan A- ja B-rakennukset

OYS2030-uudistamisohjelman myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Viimeisin teknologia, muuntojoustavat tilat ja ajantasainen osaaminen varmistavat maailman parhaan hoidon. Taide on kiinteä osa viihtyisyyttä, opastusta ja PPSHP:n erityisosaamisen esille tuomista. Taidehankinnat pohjautuvat OYS2030 -taidesuunnitelmaan. A- ja B-uudisrakennusten päätyjulkisivuihin sekä pääauloihin sijoittuvat maamerkkiteokset viestivät hyvästä hoito- ja työympäristöstä sekä tukevat maailman älykkäimmän sairaalan imagoa ja brändiä.

Maamerkkiteosten halutaan olevan oivaltavia, älykkyyttä ja inhimillisyyttä viestiviä sekä teemallisesti pohjoisuuteen yhdistyviä. Teosten ja arkkitehtuurin halutaan innovatiivisella tavalla täydentävän toisiaan huomioiden sairaalaympäristön käyttötarkoituksen ja käyttäjäryhmät. Esimerkkejä toivotaan niin perinteisistä kuin uudemmista teostoteutusmuodoista, kuten käsite-, ääni- ja valotaiteesta. Lopullisissa teostoteutuksissa on huomioitava kestävän kehityksen mukainen suunnittelu, huollettavuus ja ylläpito sekä rakennuksen ja tilojen esteettömyys, hygieenisyys ja käyttöturvallisuus. Portfoliohaun pohjalta jatkoon valittavien ammattitaiteilijoiden ja työryhmien edellytetään toimivan läheisessä yhteistyössä PPSHP:n taide- ja kulttuurityöryhmän sekä rakennushankkeen pääsuunnittelijan, arkkitehtien ja suunnittelijoiden kanssa toteutettavien teosten työstämisessä ja integroimisessa suunniteltuihin paikkoihinsa ja tiloihinsa.Hakukohde

Portfoliohaussa etsitään taiteilijoita kolmeen teoskohteeseen, joista on tunnistekuvat ohessa. Toivomme, että taiteilija ilmaisee selkeästi sen, mistä teoskohteesta tai –kohteista hän on kiinnostunut. Luonnosvaiheeseen valituille taiteilijoille kerrotaan yksityiskohtaisempia tietoja kohteesta ja tilaustyöstä. Toimeksiantotilaisuudessa taiteilijat keskustelevat PPSHP:n taide- ja kulttuurityöryhmän jäsenten sekä rakennusprojektin ja sairaalan edustajien kanssa.

Toteutettavat maamerkkiteokset hankitaan prosenttiperiaatteella OYS2030-hankkeen rakennuskustannuksista. Portfoliohaun kolmen maamerkkiteosten kokonaisbudjetti on 100 000 – 150 000 euroa sisältäen luonnoskorvaukset (3000 € + alv, kohde / taiteilija tai työryhmä), taiteilijapalkkiot, teosten materiaali- ja toteutuskustannukset sekä tekijänoikeuksiin liittyvät oikeudet tallentaa teoksia tarkoituksenmukaisella välineellä ja julkaista ei-kaupallisessa viestinnässään dokumentit ilman erillistä lupaa tai korvausta.


Hakuehdot

Portfoliohakuun voivat osallistua OYSin erityisvastuualueella (OYS-erva) eli Pohjois-Pohjanmaan, Länsi-Pohjan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin alueella syntyneet tai kirjoilla olevat ammattitaiteilijat, jotka aktiivisesti osallistuvat näyttelyihin tai muuhun taiteelliseen toimintaan. Lisäksi edellytetään joko Suomessa tai ulkomailla suoritettua taidealan ammattitutkintoa tai jonkin valtakunnallisen taiteilijaliiton jäsenyyttä. Hakuun voi osallistua myös työryhmä, jossa ammattitaiteilijan lisäksi on mukana muiden ammattiryhmien edustajia.

Portfoliohakuun osallistuvilla taiteilijoilla on oltava y-tunnus tai käytössään y-tunnuksen alainen laskutuskanava (esimerkiksi osuuskunta tai laskutuspalvelu).


Hakuaineistot

Portfolioaineistot jätetään sähköisen ArtCurator-palvelun välityksellä 30.8.2021 klo 16.00 mennessä osoitteessa oys2030.artcurator.io.


Palveluun tulee täyttää taiteilijan tausta- ja yhteystiedot sekä esittää enintään 5 aiempaa teostoteutusta. Esittelyssä pyydetään painottamaan uusimpia teoksia ja portfoliohaun kannalta kiinnostavia teostoteutuksia. Mediataiteenteosten osalta lähetetään yhteyslinkki mahdollisine salasanoineen.

Lisäksi taiteilijaa pyydetään liittämään saate (max. 500 merkkiä), jossa esitetään perusteet portfoliohakuun osallistumiselle. Saatteessa kerrotaan miksi ja mistä kohteesta taiteilija on kiinnostunut ja miten työskentelytapa soveltuu kyseiseen kohteeseen.

Hakemuksessa ei esitetä teosideoita tai -luonnoksia. Puutteelliset, luonnosehdotuksen sisältävät sekä myöhässä saapuneet porfoliot on oikeus sulkea pois hausta.


Päätöksenteko

Luonnosvaiheen taiteilijavalinnat tehdään portfoliohaun mukaisesti taiteilijoiden aiemman tuotannon ja lähetetyn saatteen pohjalta. Valinnoissa kiinnitetään huomiota taiteilijoiden ammattitaitoon sekä innovatiivisiin ja pyydettyyn teemaan soveltuviin lähestymis- ja toteutustapoihin.


A- ja B-rakennusten maamerkkiteosten taiteilijavalinnoista ja luonnostilauksista päättää monialainen PPSHP:n taide- ja kulttuurityöryhmä:

Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP (pj.)

Aulikki Herneoja, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Anna-Riikka Hirvonen, yleisötyön johtaja, museo- ja tiedekeskus Luuppi

Tuomas Holma, kehittämisylilääkäri, OYS2030

Heli Huhtala, projektipäällikkö, viestintä, PPSHP

Anne Huotari, valtuuston pj, PPSHP

Katariina Kamsula, Vaparin taidejaoston yhteyshenkilö, PPSHP

Riitta Marttila, hallinnollinen apulaisylilääkäri, lastensairaala, PPSHP

Mailis Mäkelä, osastonhoitaja, lastensairaala, PPSHP

Kari-Pekka Tampio, ohjelmajohtaja, OYS2030

Miia Turpeinen, tutkimus- ja arviointiylilääkäri, kansallinen hta-yksikkö, PPSHP

Toni Väisänen, pääsuunnittelija, OYS2030


Ensisijaisesti maamerkkiteokset tilataan suorahankintana portfoliohaun pohjalta, mutta työryhmä pidättää oikeuden myös rinnakkaisten luonnosten tilaamiseen, suorahankintaan sekä tarvittaessa prosessin keskeyttämiseen.


Hakutuloksista ilmoittaminen ja jatkotyöskentely

Portfoliohaun tuloksista ilmoitetaan julkisesti 24.9.2021 mennessä osoitteessa oys2030.fi/.

Valittuihin taiteilijoihin otetaan yhteyttä sähköpostitse.


Valitut taiteilijat kutsutaan luonnoksia koskevaan toimeksiantopalaveriin 8.10.2021.

Taiteilijat esittelevät luonnoksensa / teossuunnitelmansa PPSHP:n taide- ja kulttuurityöryhmälle 3.12.2021, jonka jälkeen OYSin henkilöstöllä on mahdollisuus kommentoida luonnoksia.

Valitut teokset toteutetaan A- ja B-rakennuksen valmistumisen aikana todennäköisesti vuonna 2022. Valittujen taiteilijoiden kanssa tehdään kirjalliset luonnos- ja hankintasopimukset.


Tekijän- ja käyttöoikeudet

Portfolion tekijänoikeus säilyy taiteilijalla. Portfoliohaun järjestäjällä ei ole oikeutta käyttää, julkaista tai muutoin hyödyntää portfoliohakuun jätettyä materiaalia tai niistä otettuja kuvia, eikä siirtää oikeuksia eteenpäin kolmansille osapuolille. Tiedot poistetaan ArtCurator-järjestelmästä 8 kk:n kuluttua haun avautumisesta.


Henkilötiedot

Portfolioiden sisältämät henkilötiedot muodostavat henkilötietorekisterin. Henkilötietoja käsitellään PPSHP:n GDPR-ohjeistuksen mukaisesti.


Tiedustelut

Tarja Kekäläinen, taidesuunnittelija, PPSHP, tarja.kekalainen@ppshp.fi

Havainnekuvat maamerkkiteosten sijoituskohteista

Havainnekuvat löytyvät KILPAILUOHJELMASTAJos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä halualustasta, käytä nurkasta löytyvää chat-ikkunaa tai laita s-postia: info@artor.io.


Verkkopalveluun liittyvät kysymykset

Kilpailun verkkopalvelun käyttöä koskevat kysymykset lähetetään osoitteeseen info@artor.io


ArtCurator-lomakkeen täyttäminen:

Mahdollisia ongelmatilanteita:

Ohje
X